Het lijkt erop dat we nog flink langer moeten wachten op een nieuw pensioenakkoord. De partijen aan tafel zijn er niet uit gekomen. Aan deze tafel zitten vertegenwoordigers van de werkgevers, werknemers en overheid. Samen moeten zij een nieuw stelsel bedenken of overeenkomen. Het probleem is echter, dat geen akkoord ook geen oplossing is. We kunnen niet zo door, dat komt met name door de verdeling van het stelsel en de methode van berekening.

Hoe staan we ervoor?

Na 7 jaar onderhandelen en dan toch weer terug naar af. Dat is zuur, maar wel de werkelijkheid. Dat komt name door de impact van het pensioenstelsel, de toekomst en de zeer verschillende belangen. Hieronder hoe de partijen erin staan.

Visie van de werknemers

De werknemers vertegenwoordigd door met name het FNV willen af van de verhoging van de AOW leeftijd. Deze stijgt hard de komende jaren en dat vinden ze niet eerlijk. De kwestie is echter niet zo makkelijk, want door de alsmaar stijgende levensverwachting, stijgen ook de kosten. Want hoe meer mensen betaald moeten worden, hoe meer geld er beschikbaar moet zijn en dat moet ergens vandaan komen. Ook willen ze dat mensen met zware beroepen eerder met pensioen kunnen gaan. Ook dit is een lastig punt want, dat zou ook volledig ten lasten komen van fondsen zoals de Metaalunie waar met name deze werknemers zitten. Indien we dit gaan doen, zal het ook breed gedragen en gecompenseerd moeten worden door de overheid.

Visie van de werkgevers

De werkgevers, willen met name niet dat er nog meer betaald moet worden. Ze halen immers nauwelijks voordeel uit het pensioen van hun werkgevers. Zij zijn met name geïnteresseerd waar de rekening komt te liggen en willen voorkomen dat het meeste bij de werkgevers uit komt.

Het kabinet

Zoals bekend wil het kabinet de doorsneepremie uit het pensioenstelsel halen. Dit zorgt ervoor dat de vermogensverdeling eerlijker wordt voor met name jongere deelnemers. Daarnaast wil men meer flexibiliteit en eigen keuze, maar hier is nog weinig over bekend. Er wordt wel gewerkt aan zelfstandige pensioenpotjes binnen het stelsel, maar keuzevrijheid is nog maar zeer beperkt mogelijk. Het kabinet wil dit wel, althans de VVD en D66.

Hoe nu verder?

Er zit weinig anders op dan terug naar de onderhandeltafel. Met name de werkgevers hebben tactisch tijd gekocht (of niet) ze willen druk uitvoeren op het kabinet om bepaalde standpunten zoals het verhogen van de AOW leeftijd van tafel te krijgen. Of het lukt gaan we zien in de komende periode.

Pensionado