Als zelfstandigen bent u gewend om veel zelf te regelen en uiteraard denkt u ook na over later en onvoorziene omstandigheden zoals uw pensioen en arbeidsongeschiktheid. Maar hoe zit het nu eigenlijk in Nederland en hoe kunt u ervoor zorgen dat u de beste pensioenoplossing kiest voor uw situatie. Wij leggen het graag aan u uit.

ZZP pensioen vergelijken

Het Nederlands pensioenstelsel is opgebouwd uit drie peilers, de AOW, het werkgevers pensioen en het eigen pensioen. Waarbij het ZZP pensioen gezien kan worden als een vervanger van het werkgeverspensioen. Dit is namelijk een persoonlijke verzekering ook wel lijfrenteverzekering genoemd. Bij dit financieel product stort u maandelijks een afgesproken bedrag voor een afgesproken periode op een rekening. Hiermee spaart u als het waren voor uw pensioen. Want zodra u met pensioen gaat, keert de bank of verzekeraar waar u dit product heeft lopen, maandelijks of jaarlijks een bedrag terug aan u uit.

U kunt diverse lijfrente producten met elkaar vergelijken een aantal tips:

  1. Bereken hoeveel u maandelijks netto nodig heeft wanneer u met pensioen wilt gaan. Want het begint bij inzicht in uw financiele situatie en gewenste situatie. Zo weet u hoeveel u moet sparen
  2. Verlaag uw vast lasten. Voor zover mogelijk is het slim om uw lasten te verlagen, denk aan het afbetalen van een hypotheek en leningen. Maar ook het afsluiten van voordelige vaste lasten producten zoals energie en andere verzekeringen die u nodig heeft
  3. Vergelijk diverse polissen met elkaar. Niet elke polis geeft u de beste uitkomst. U zoekt het product dat u het meeste waar voor uw geld geeft en daarvoor is vergelijken het beste middel.

pensioenopbouw

ZZP pensioen in het pensioenstelsel

De drie pijlers die in Nederland beschouwd worden als het pensioenstelsel geven verschillende opbrengsten en data van uitkering. Het is daarom belangrijk goed op de hoogte te zijn van uw persoonlijke financiele situatie.

  1. De Algemene Ouderdomswet (AOW)
  2. Het werkgevers pensioen
  3. Het eigen vermogen

Wat levert AOW op?
Nu bouwt elke Nederlander jaarlijks vanaf het 15e levensjaar dat deze persoon woont in Nederland ongeveer 2% AOW op, waardoor rond het 67e levensjaar de AOW ook uitbetaald kan worden. In 2019 is het maandelijkse bruto bedrag aan AOW € 835,04. Een bedrag wat in de meeste gevallen fors lager ligt dan wat de meeste Nederlanders nu maandelijks nodig hebben om rond te komen.

Werkgevers pensioen voor ZZP?
Een ZZPer die zijn gehele werkende leven ZZPer is geweest heeft geen werkgevers pensioen. In de gevallen dat er wel werkgeversdienstjaren zijn in de werkhistorie dan is er wel werkgevers pensioen opgebouwd. U kunt dit controleren door te kijken in uw persoonlijk Mijnpensioenoverzicht. Dit geld wordt voor u belegd en uitgekeerd wanneer u dit afspreekt met uw pensioenfonds of verzekeraar. Doorgaans kan dit pas bij een leeftijd ouder dan 60 jaar.

Het eigen vermogen
Het eigen vermogen is het bezit dat de persoon heeft op het moment dat deze met pensioen. Denk aan een eigen huis zonder hypotheek, bezittingen zoals kunst, antiek, aandelen of spaargeld. Een eigen pensioenverzekering valt ook onder deze pijler zoals een ZZP pensioen.

Bovenstaande potjes geld vormen samen het pensioen voor de ZZPer. Dit geld kan gebruikt worden om in het levensonderhoud te voorzien bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Controle in Nederland
Alle pensioenfondsen en verzekeraars staan onder controle van de Nederlandse Bank. Deze bepaalt de regels en controleert ook op naleving hiervan. Het doel is, zo transparant, veilig en betrouwbaar mogelijke de pensioenmarkt te beschermen.