Goed nieuws voor mensen in de bouw en vooral gepensioneerde uit de bouw. Het fonds doet het goed en kan al 1 van de weinigen aankondigen dat het de pensioenen met 0,6% kan indexeren. Het fonds presteert al langer boven de norm van de Nederlandse Bank en gaat die buffer nu dus inzetten voor haar leden. Een forse opleving vergeleken met andere fondsen.

BPF Bouw pensioen indexatie

Een indexatie houdt in dat de pensioen uitkeringen meestijgen met de inflatie. Het minder waard worden van geld. Zonder indexatie, gaan pensioengerechtigden wel meer betalen voor algemene zaken zoals bijvoorbeeld boodschappen, energie en brandstof, maar zonder dat daar meer inkomen tegenover staat. Hierdoor daalt de koopkracht van deze groep in de samenleving.

Geld

Waarom kan BPF Bouw wel indexeren?

Het fonds heeft een goede dekkingsgraad van wel 115%. Dat betekent dat ze voor elke euro die ze moeten uitkeren er 15 cent overhouden. Dat geld wordt nu dus geherinvesteerd en teruggegeven aan de pensioenspaarders en gerechtigden. Het pensioenfonds heeft met de juiste investeringen, kostenbeheersing en langere tijd geen indexatie een buffer opgebouwd die nu verzilverd mag worden. De Nederlandse Bank staat namelijk toe dat er deels geindexeerd mag worden wanneer de dekkingsgraad boven de 110% komt. Volledig indexeren mag pas bij 125%. Of het fonds dat gaat halen is moeilijk te zeggen.

Meer informatie over de dekkingsgraad van BPF Bouw