De grootste Nederlandse pensioenfondsen hebben het jaar niet lekker kunnen sluiten. Vrijwel alle fondsen zijn fors naar beneden gedoken in de maandelijkse dekkingsgraad. Dat is de graadmeter die aantoont in hoeverre het fonds aan haar verplichtingen kan doen. Vooral BPFbouw valt ons op. Dit fonds staat er van de grote 5 nog steeds het beste voor, maar heeft in 3 maanden tijd 10% zien verdwijnen.

Actuele dekkingsgraad

Hieronder de grafiek van de actuele dekkingsgraad. Bekijk vooral de oranje lijn. Dat is de Gemiddeld Nederlandse Dekkingsgraad ofwel het gemiddelde van deze 5 fondsen. Deze duikelt vanaf september naar beneden.

Dekkingsgraad Nederland 2018Verklaring voor de daling

Een belangrijke reden voor de daling is de aandelenmarkt. Veel fondsen investeren in aandelen en wanneer deze onder druk staan of plots dalen, dan zie je dat terug in de dekkingsgraad. Doorgaans zit er een vertraging in de daling van de dekkingsgraad en de daling die we zien op de beurs. Dat komt omdat de dekkingsgraden later gepubliceerd worden en de aandelenmarkt live op en neer gaat. Overigens is er mogelijk voorzichtig goed nieuws te melden. De huidige aandelen koersen zijn fors herstelt. Dat zou een voorboden kunnen zijn dat de dekkingsgraden in de komende maanden ook weer omhoog gaan. Bekijk hier actuele aandelen koersen.

Gevolgen van de daling

Normaal gesproken is een daling iets wat erbij hoort en wat we vaker zien. Koersen en valuta waarde gaan op en neer en dus ook de dekkingsgraden. Maar de tijd dringt en dat heeft te maken met bepaalde afspraken. Fondsen als PME moeten een bepaalde dekkingsgraad laten zien in 2020 een target dat gehaald moet worden. Gebeurt dat niet dan wordt het fonds verplicht de pensioenen te korten en de premies te verhogen. Dit is een regel ingesteld door de Nederlandse Bank om te garanderen dat fondsen ook in de toekomst aan hun betalingsverplichting kunnen voldoen. Een regel waar niet iedereen het mee eens is.