De populairteit van een individueel op te bouwen pensioen pot stijgt. Recent onderzoek van ABN Amro MeesPierson (1.171 deelnemers) gaf al aan de 40% van de Nederlanders voorstander is om zelf een pensioen pot in het beheer te hebben. Nu kiest vooral de werkgever van een consument de pensioenverstrekker. Zo gebeurt het ook dat mensen die vaak van baan wisselen, overal pensioen potjes hebben. Iets wat consumenten zelf niet heel handig vinden.

Individuele pensioen opbouw

Wat houdt een individuele pensioen opbouw in. De invulling is nog niet bepaald, maar denk aan wat 12 jaar geleden gebeurde met het ziekenfonds. Ook een dienst waarbij destijds door de werkgever gekozen werd bij welk ziekenfonds u verzekerd bent. Die markt werd open gesteld en commerciëler gemaakt. Dit om meer kostenbesparing efficiëntie en transparantie te creëren. Nu kunt u zelf uw zorgverzekeraar kiezen en dat zou wellicht ook kunnen gebeuren met de pensioenmarkt.

Nadelen van een vrije pensioenmarkt

De pensioenmarkt is tot op zekere hoogte te vergelijken met de zorg markt. Er gaat veel geld in om, er wordt verplicht gebruik van gemaakt en het raakt elke Nederlander. De politiek in Den Haag zal echter bang zijn dat de overstapbereidheid groter zal zijn dan toen de zorgmarkt geliberaliseerd werd. Dat kan namelijk problemen veroorzaken, wanneer een pensioenfonds te weinig middelen krijgt om haar beloftes waar te maken of reserves aan te vullen. Een minder populair pensioenfonds kan dan omvallen en wat dan?

Voordelen van een vrije pensioenmarkt

U kunt ook andersom redeneren, bij de zorgmarkt is er geen bedrijf falliet gegaan of om gevallen. Ook waren de overstappers in het eerste jaar in volume groot. Meer dan 2 miljoen, maar in percentage niet meer dan 15% van de verzekerden. You win some, you lose some. Het geeft wel de macht terug aan de consument en de scherpte bij de pensioenfondsen.
Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen in de pensioenmarkt. Op pensioen vergelijken houden wij u melden wij u zo snel mogelijk wat dit voor u kan betekenen.