De Nederlandse Bank heeft recent de pensioenfondsen opgeroepen om vooral eerlijk te zijn over de stand van zaken. Met name de verwachting in hoeverre ze kunnen voldoen aan hun financiele verplichtingen nu en in de toekomst. De Europese Centrale Bank heeft al aangeknodigd niet heel veel te zien in de Nederlandse lobby om de rente langzaam te verhogen. Met name pensioenfondsen hebben nu last van een lage rente, vooral omdat veel vermogen op rente nu minder waard wordt.

Verhoogde kans op pensioenkorting in 2020

Overheidsinstantie de Nederlandse Bank houdt toezicht op de financiele situatie van alle pensioenfondsen. Dit doen ze vooral door de dekkingsgraad op te vragen. Waarmee het vermogen gedeeld door de verplichtingen aangeeft in hoeverre er nu genoeg geld is om aan de verplichtingen te voldoen. Als advies geeft de Nederlandse Bank aan een dekkingsgraad aan te houden van 104%. Dat wordt op dit moment niet altijd gehaald. Bekijk hier de actuele dekkingsgraad. Uit de berekeningen van DNB komt als uitkomst dat met de huidige rentestand een pensioenkorting op komst is vanaf 2020. Dat heeft met name te maken met wettelijke regelgeving voor pensioenfondsen. Wanneer de dekkingsgraad meer dan 5 jaar onder 104% ligt moet er gekort worden. Dit om te beschermen dat er straks niet meer uitgekeerd kan worden.

De laatste cijfers geven aan dat er bij 11 fondsen zorgwekkende cijfers zijn, die verantwoordelijk zijn voor 2 miljoen deelnemers. Fondsen die onder druk staan moeten ook plannen overhandigen om hun financiele situatie te verbeteren. Aangezien het nu pas 2017 is, is er overigens nog geen man over boord. Maar de tijd begint nu wel te dringen. Ook kan een sterk economisch herstel helpen om een pensioenkorting te voorkomen, want dan zijn de beurs resultaten uiteraard beter.

Pensionado