Nieuws vanuit Pensioen Vergelijken: Onderdeel FNV Senioren is recent in opstand gekomen tegen de plannen voor persoonlijke pensioen potten. Ze zijn bang dat hiermee de pensioen uitkering en eerlijke verdeling van de pensioenpot onder druk kom te staan. Om dit te voorkomen zijn ze gaan protesteren.

Heeft het FNV protest zin?

Bekend is dat het nieuwe kabinet iets moet doen met het pensioen en het pensioenstelsel. Dit omdat het een onbetaalbare berg geld aan het worden is. Ook daalt het animo bij jongere deelnemers hard, omdat ze bang zijn dat er niets overblijft wanneer ze zelf met pensioen gaan. De bereidheid om deel te nemen is dan ook naar een diepte punt gedaald. Dat deze beide partijen tegenover elkaar is niet gek, want deze discussie heeft bijna elke generatie wel. De kansen van het protest van het FNV zijn overigens klein. De maatschappij is al reden om en er moet iets gebeuren. Het protest gebeurde in de vorm van een brief die ondertekend is namens 27.000 leden, maar zonder een haalbare oplossing van de problemen aan te dragen is een dergelijk protest kansloos.

Wat is dan wel de oplossing?

Pensioen, zorg en onze samenleving in Nederland zijn gebouwd op het draagkrachtstelsel, waarbij de sterkere of rijkere helpen om mensen die het minder makkelijk hebben het makkelijker te hebben. Sociale voorzieningen als AOW, Bijstand en WW zijn daaruit voortgekomen. Het pensioenstelsel is echter scheef gegroeid, de rijkere generatie betaalt relatief minder en de instappende generatie moet lang meer betalen. Door deze scheefgroei zijn de ideeen van een persoonlijke pensioenpot ook ontstaan. Wil je dit doorbreken, dan zal er water bij de wijn gedaan moeten worden. Voorbeelden daarvan zijn lagere indexatie, langer doorwerken en flexibele AOW leeftijd. Maar er kan ook gekeken worden naar het totaal vermogen van vermogende ouderen die zouden ook met minder AOW uit de voeten kunnen. Zo werkt dat nu ook met toeslagen. Het inkomen en vermogen bepaald of en hoeveel toeslagen er toegekend worden aan een huishouden. Hierdoor komt de pijn niet te liggen bij de armere oudere, maar kunnen de vermogende ouderen helpen om het systeem in stand te houden.

FNV protest