In de zoektocht naar meer duidelijkheid en transparantie is huidige staatssecretaris mevrouw Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gekomen met nieuwe regels voor pensioenfondsen en verzekeraars bij de informatie verziening voor vast en variabele pensioenen. Per 1 januari is het de bedoeling dat het makkelijker wordt voor pensioengerechtigden om vaste en variabele pensioenen met elkaar te vergelijken. Een beweging die wij bij Pensioen vergelijken uiteraard zeer steunen.

Waarom nieuwe regels: vast en variabel pensioen?

Pensioenen zijn voor veel werkende en pensioengerechtigden een lastig onderwerp. Het zijn vaak financieel ingewikkelde vraagstukken en gaan voor veel jonge werkende over een periode die nog heel ver in de toekomst ligt. Emotioneel is een mens overigens prima in staat risico’s en keuzes te overzien over twee jaar. Maar daarna wordt het een stuk lastiger. Dat is ook de reden waarom pensioenen in eerste instantie verplicht zijn gesteld, omdat de noodzaak op jonge leeftijd nog onderschat wordt en daarmee voorkomen wordt dat een jonge werkende te laat pensioen opbouwt en daardoor met een tekort komt te zitten.

Hoe werkt het?

De nieuwe regels die in verzekeringsland het “standaardmodel” heten, houden in dat de deelnemer van de pensioenverzekering voor de pensioendatum een document krijgt die helpt bij de te maken keuzes. In feite de keuze voor een variabel pensioen of een vast pensioen. Het model geeft geen advies, maar brengt wel de mogelijke risico’s in kaart zodat u een betere keuze kunt maken.

Wat is een vast pensioen?
Een vast pensioen betekent dat u na het bereiken van uw pensioengerechtigde leeftijd een vast bedrag per maand krijgt tot overlijden. Het voordeel hiervan is, is dat u weet waar u aan toe bent. Het nadeel is echter dat dit bedrag niet meer kan stijgen. Wilt u tijdens uw pensioen van extra inkomsten beschikken, dan moet u andere opties overwegen zoals het verkopen van bezittingen, of het aanspreken van spaargeld.

Wat is een variabel pensioen?
Bij een variabel pensioen wordt belegd met uw pensioengeld. Het kan dus zijn dat uw pensioenvermogen hierdoor stijgt en u meer pensioen krijgt dan bij een vast pensioen, maar het is ook mogelijk dat beleggingen en rendement tegenvallen en dat hierdoor de uitkering tijdelijk of langere tijd langer zijn dan bij een vast pensioen. Hieronder kunt u in een grafiek zien wat de verschillen kunnen zijn.

Vast en variabel pensioen

Pagina’s van het nieuwe document

Het nieuwe standaardmodel is gemaakt samen met de bond van verzekeraars. Zij hebben op hun website onderstaande pagina’s beschikbaar gemaakt, om te laten zien wat u krijgt aan documentatie bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Meer kunt u hier lezen over de nieuwe regels.

Standaardmodel pensioen 1

Standaardmodel pensioen 2

Standaardmodel pensioen 3