Een stap in de juiste richting. Zo beoordelen wij van pensioenvergelijken.net de eerste plannen van het nieuw nog te vormen Kabinet van Rutten 3. De plannen van VVD, D66, CDA en CU gaan in de richting van een eerlijker pensioen via persoonlijke pensioenpotten.

<h1>Wat gaat er veranderen?</h1>

De grote verschillen in het huidige stelsel en het nieuwe meer toekomstige stelsel zitten met name in de verdeling van de pensioenpotten. De ouderen die binnenkort met pensioen gaan of al met pensioen zijn, gaan iets inleveren om de jongeren straks een eerlijke pensioen te kunnen bieden. Dat moet voorkomen dat jongeren massaal zouden willen afhaken en niet meer willen bijdragen. Dit omdat de kans bestaat dat er veel te weinig overblijft als ze zelf met pensioen gaan. Het langer doorwerken helpt ook om meer geld in de pensioenomloop te krijgen. Vorig jaar al werd besloten de AOW leeftijd te koppelen aan de levensverwachting in Nederland. Dat betekent dat 30 ers van nu nog niet weten wanneer ze AOW gaan krijgen.

<h2>Meer keuzevrijheid</h2>

Daar waar van oudsher de werkgever een deal maakte met een pensioenfonds, gaat er steeds meer macht. Ofwel keuze vrijheid naar de pensioengerechtigde. Denk bijvoorbeeld aan vervroegd uitkeren, ookal zitten ook hier financieel negatieve gevolgen aan vast. Dit wordt straks mogelijk. Ook kan het zijn dat later bekend wordt gemaakt dat de keuze voor het pensioenfonds ook bij de werknemer komt te liggen. Of dit voor de komende jaren een optie wordt, zal nog bekend moeten worden. Het kabinet streeft ernaar om voor 2020 meer duidelijkheid te geven over waar het beste pensioenstelsel van Nederland naartoe gaat.

<h3>Nadelen van deze stap</h3>

Meer macht bij de persoon die werkt voor het pensioen is een logische stap. Maar veel mensen willen of kunnen het managen van pensioen niet aan. Denk aan mensen die minder goed financieel onderlegd zijn, niet capabel zijn of niet lage termijn kunnen denken. Zaken die belangrijk zijn voor pensioen, want je spaart voor later. Wat je nu uitgeeft is er straks niet meer. Het blijft daarom belangrijk een bepaalde vinger aan de pols te houden en kwetsbare groepen in de samenleving te beschermen. Dat kan bijvoorbeeld door de keuzevrijheid te geven, maar wel in bepaalde banen te leiden. Afzien van pensioen niet toe te staan en geld lange tijd laten vastzetten, zodat men ook iets overhoudt na de jaren waar gewerkt zijn. Dat is ook het hele concept van en pensioen dat je een appeltje voor de dorst hebt als je geen inkomen meer hebt.

pensioenopbouw