We zien gelukkig dat diverse pensioenfondsen hun dekkingsgraden weer zien groeien. Gestuwd door de flink omhoog geschoten beurs vanaf april, lijken de fondsen weer wat meer vet op de botten te krijgen.

Gevolgen Corona voor onze pensioenen

Er zijn veel vragen over het virus dat ons geheel onverwachts verraste en de wereld tot stilstand bracht. Iets wat sinds de tweede wereldoorlog niet meer gebeurt is. Deze stilstand in zowel bewegingsvrijheid als ook economie heeft behoorlijke gevolgen. Want wanneer de economie niet meer groeit of zelfs krimpt, zullen de pensioenfondsen dat merken. Grotendeels omdat een groot deel van het vermogen geïnvesteerd is in aandelen, edelmetalen, vastgoed en andere zaken die minder waard worden. En wanneer het pensioenfonds niet meer vermogen heeft dan de betalingsverplicht voor de uitstaande pensioenen is er sprake van onderdekking en zullen er naar verloop van tijd maatregelen getroffen moeten worden. Begin dit jaar was hier ook sprake van in de vorm van een pensioen korting. Dat werd toen afgewend samen met Minister Koolmees door de regels te versoepelen.

Door de huidige crisis zijn er ook veel vragen over de toekomst en dat is logisch. Deze is voor een deel onzeker en dat voelt niet fijn. Hieronder wat voorspellingen voor een aantal situaties die kunnen gebeuren.

Scenario 1: Corona verdwijnt

In dit geval zal de economie naar inschatting weer omhoog gaan zo na de zomer. Dat is althans de inschatting van economen. De aex beurs zal naar verwachting weer stijgen over de 600 punten. Wat ervoor zorgt dat de pensioenfondsen weer nieuwe buffers kunnen aanleggen. Een waarschuwing moet wel afgegeven worden dat de economie ook voor Corona tegen een recessie aan zat, de kans dat we in de komende jaren weer een correctie krijgen is heel groot.

Scenario 2: Corona komt terug

In dit scenario zien we Corona eerst afnemen en dan terugkomen. Denk aan de winterperiode. In dit geval zal het herstel stokken en dat komt de economie niet ten goeden. De kans dat er dan eind dit jaar of begin volgend jaar gevolgen zijn voor de pensioenen is dan groot.

Scenario 3: Corona gaat nooit meer weg

Opzich is dit scenario even slecht als het tweede, want we leren ook wel weer leven met zo’n situatie. Het zal iets minder gunstig zijn, maar we moeten toch verder. De economie zal in een langere recessie belanden en na een aantal jaren weer terugkomen. Gelukkig is de mens een wezen dat zich kan aanpassen en vindingrijk is. Een vaccine of medicijn tegen Corona is denkbaar en dat kan problemen oplossen. Wanneer dit gevonden wordt is niet te voorspellen. De pensioenfondsen zullen in dit geval een flinke terugval te verwerken hebben, wat tot een hogere premie leidt voor werkende en een lagere uitkering voor mensen met pensioen.