Al maanden nadat het kabinet haar plannen kenbaar heeft gemaakt wordt er op hoog niveau pensioenoverleg gepleegd over de toekomst van het pensioenstelsel. Hierbij heeft het kabinet richtlijnen aangegeven, waar de zogenaamde sociaal economische raad (SER) rekening mee moeten houden. Maar er is nog geen witte rook. Wat betekent dat? Pensioenvergelijken.net geeft u antwoorden.

Richtingen van het kabinet voor pensioenoverleg

Bekend is dat een aantal punten in het nieuwe pensioenstelsel of het aanpassen van het stelsel moeten zitten namelijk

  1. Het moet persoonlijker of individueler
  2. Het kabinet wil af van de doorsneepremie. Dit is de premie die iemand betaald ongeacht de leeftijd.
  3. Het stelsel moet flexibeler worden. Met name ook gericht op ZZPers die nu niet automatisch deelnemen. Kijk hier voor meer informatie over ZZPers en zzper worden.
Deze punten geven richting, maar geen uitkomst. Het is dus nog onduidelijk hoe persoonlijk en individueler het stelsel gaat worden. Wat er gaat veranderen en wanneer. De SER bestaat uit de vertegenwoordigers van de werknemers via de FNV, CNV etc.. de vertegenwoordigers van werkgevers en deskundigen. Samen moeten ze met een gezamenlijk plan komen om aan de punten van het kabinet te voldoen en tegelijkertijd ook samen achter het plan staan. Dat laatste is een van de lastigste punten, omdat de belangen nogal uiteen liggen.

Pensioenoverleg

Opties van de SER

Om aan de punten van het kabinet te voldoen verwachten wij twee uitkomsten die te verwachten zijn.

  1. We krijgen een pensioenmodel vergelijkbaar met die van de zorg. Daar waar nu de keuze voor het pensioenfonds ligt bij de werkgever, kan die ook bij de werknemer liggen. Dit kan concurrentie in de hand werken en daardoor kostenverlaging, transparatie en keuzenvrijheid. Dit staat in het partijprogramma van coalitie partijen VVD en D66.
  2. We krijgen een eigen pensioenpot, die we zelf beter kunnen invullen. Hierbij is keuzevrijheid niet aan de orde, maar er is wel meer zichtbaarheid over wat iemand opbouwt en dat is belangrijk, want alleen dan kun je uitrekenen of je voldoende opbouwt.

Onze voorkeur gaat uit naar de eerste optie, maar dat lijkt voor dit kabinet nog een brug te ver. Eerst lijkt er gekozen te worden voor een tussenoplossing. Zodra er meer bekend is over deze kwestie zullen wij dat zsm melden.