Wanneer u via uw salaris betaald voor uw pensioen valt dit onder de tweede pijler van het pensioen, ook wel het aanvullend pensioen genoemd. Bijna alle werkende, met uitzondering van ZZPers, werkende met bepaalde geloofsvrijstelling en in uitzonderlijke gevallen mensen die tijdelijk in het buitenland werken.

Wat is aanvullend pensioen

Uw aanvullend pensioen bestaat uit het deel dat u zelf afdraagt en eventueel een deel dat uw werkgever afdraagt voor u. Dit bedrag tezamen wordt voor u via een pensioenfonds dat door de werkgever gekozen wordt (of hoort bij uw beroepsgroep) belegd. Hoe u belegt kunt u mogelijk zelf kiezen, waarbij u in de meeste gevallen een bandbreedte heeft tussen defensief, neutraal of offensief. Het aanvullend pensioen wordt pas belast nadat u deze uitgekeerd krijgt. Hierdoor kunt u gedurende uw werkjaren belastingvrij pensioen opbouwen.

Verplicht aanvullend pensioen

Werkende in Nederland zijn verplicht om pensioen af te dragen, vaak wordt dit geregeld binnen de eerste maand waarin de werknemer bij de werkgever werkt. Dit komt met name door de proeftermijn die bij veel arbeidscontracten voorkomt. Omdat het Nederlandse pensioenstelsel uitgaat van het draagkracht stelsel, het model waarbij de sterken mede de lasten dragen van de zwakkere in de samenleving is het niet mogelijk om af te zien van aanvullend pensioen voor de werknemer. De pensioenfondsen hebben namelijk geld nodig van werkende om rendement te maken voor de pensioengerechtigden. Deze inleg wordt belegd of geïnvesteerd in obligaties, aandelen, investeringen, rente of andere middelen die op termijn in waarde stijgen. Deze waardestijging zorgt voor een forse pensioenopbouw na tientallen jaren inleg. Wanneer dit niet zou gebeuren, zou een pensioenfonds kunnen opdrogen en niet meer aan de betalingsverplichting kunnen voldoen. Dit alles wordt uitgerekend via de dekkingsgraad en maandelijks gepubliceerd door alle pensioenfondsen. Kijk hier voor de actuele dekkingsgraad van de grootste pensioenfondsen die wij volgen.