Als aanvullend pensioen kun je naast beleggingen, bezittingen ook gebruik maken van een aanvullende lijfrente verzekering. Dit is een verzekering waarbij je maandelijks geld inlegt en vooraf hebt bepaald wanneer deze gaat uitkeren. Vaak is dat bij de pensioengerechtigde leeftijd als het een langlopende lijfrenteverzekering betreft. Het kan dus prima zijn dat je tientallen jaren betaalt voordat je iets terug ziet. Dat is namelijk ook de bedoeling, want deze verzekering keert eenmalig uit of maandelijks tot overlijden. Vooral de verzekering die maandelijks tot overlijden uitkeert wordt gezien als aanvullende pensioenverzekering.

Lijfrente geld

Wat is lijfrente

Lijfrente heeft vaak met pensioen te maken, omdat deze vaak gekoppeld is aan een voorafbepaalde datum, maar dat hoeft niet. De datum van uitkering kan elk moment zijn en de periode ook. Gezamenlijk met de verzekeraar wordt uitgerekend hoeveel uitgekeerd kan/moet worden op de samen afgestemde datum. Wanneer je overweegt om een lijfrente verzekering af te sluiten, dan loont het ook hier om goed te vergelijken. Dat kan je een hoop extra geld opleveren of kosten besparen. Want niet alleen de einduitkering is belangrijk. Ook tussentijdse kosten, of opstartkosten zijn onkosten voor de verzekerden.

Bij lijfrentes heb je een aantal keuzes te maken

  • Looptijd
  • Uitkering (maandelijks of direct)
  • Bedrag dat opgebouwd wordt
  • Wat te doen met restbedragen die overblijven na overlijden

Looptijd

Samen met de verzekeraar spreek je af, hoe lang inlegt en wat er daarna gebeurt. Dat kan een eenmalige uitkering zijn, of een maandelijkse uitkering.

Uitkering

Hoe je de lijfrente laat uitkeren hangt vaak af van de reden waarom je voor lijfrentes kiest. Is je doel aanvullend pensioen dan kiezen de meeste ervoor om het maandelijks uit te keren tot overlijden. Is het voor een ander doel dan kan ook direct uitkeren na een bepaalde datum mogelijk zijn.

Bedrag

Hoeveel je inlegt en hoe lang. Bepaald hoeveel er overblijft en hierbij geldt, hoe meer je inlegt hoe meer er uitgekeerd zal worden net als de looptijd.

Wat te doen met restbedragen

Afhankelijk van de soort verzekering dat je afsluit kan het zijn dat er iets gebeurt in de looptijd van de verzekering, die de uitkomst verandert. Dat is het geval wanneer er op een bepaald moment uitgekeerd zou moeten worden, maar bijvoorbeeld sprake is van overlijden. Het kan dan zijn dat de verzekering in overleg met de verzekeraar gestopt wordt en het opgebouwde bedrag uitgekeerd wordt aan de nabestaande zoals de partner of kinderen.

Meer over dit onderwerp