Een goed pensioen willen we allemaal en in Nederland zien we dat ook als een recht dat je verwerft wanneer je werk. Want alle werkende zijn verplicht pensioenpremie af te dragen, uitzonderingen zijn zelfstandige en bepaalde gelovige groepen die vrijstelling hebben. Dit alles is in 2006 extra vastgelegd in de pensioenwet.

Wat staat er in de Pensioenwet?

In de Pensioenwet wordt beschreven wat de verplichten en rechten zijn van alle betrokkenen die te maken hebben met pensioenopbouw. De werkgever, werknemer en het pensioenfonds maken allen deel uit van deze regels. Bij de tot standkoming van arbeidsovereenkomsten en caos is in de pensioenwet beschreven waar deze afspraken aan moeten voldoen. Zo mag het pensioen geld niet zomaar ergens ondergebracht worden. Dit mag alleen bij erkende pensioenfondsen en verzekeraars. Dit om te voorkomen dat fraude gepleegd kan worden, of dat gelden onkundig belegd worden. Zo wordt een pensioenfonds geacht een veilige dekkingsgraad aan te houden van tenminste 104%, de Nederlandse Bank houdt deze markt nauwkeurig in de gaten en volgt de dekkingsgraden op maandbasis. Ondanks het advies van de 104%, wordt gedogen dat dekkingsgraden fluctueren bij economische wisselingen. Op dit moment liggen de dekkingsgraden iets lager dan de 104%, maar hebben ze ook wel eens onder de 90% gelegen.


Verschil Pensioenwet (PW) en AOW

Daar waar de Pensioenwet de zaken regelt tijdens en na de werkende periode van de werknemer. Zorgt de AOW ofwel de Algemene Ouderdomswet voor de mensen die werken of niet gewerkt hebben. In Nederland kom je namelijk na het bereiken van je AOW gerechtigde leeftijd niet zonder geld te zitten. De AOW treedt in werking, zodat er garantie is van inkomen ook als werken niet meer gaat. De AOW is voor iedereen, maar niet iedereen bouwt pensioen op. Heeft u een partner die werkt dan kan het zijn dat in in zijn/haar pensioen afspraken ook rekening wordt gehouden met een pensioenopbouw voor de partner of een gegarandeerde uitkering bij overlijden.

Meer weten over pensioenen en pensioen vergelijken? Kijk verder op deze website.

pensioenopbouw