Bij Pensioenvergelijken bekijken we de voordelen en unieke aspecten van alle belangrijkste pensioenfondsen in Nederland. Zo ook het pensioenfonds Zorg en Welzijn ofwel PFZW. Dit pensioenfonds richt zich met name op personeel in de zorg en welzijn dienstverlening. Tezamen staat dit pensioenfonds voor 2.6 miljoen deelnemers. Het is daarmee 1 van de oudste en grootste pensioenfondsen in Nederland.

Meer over pensioenfonds PFZW

Beleggingen van PFZW

Het pensioenfonds Zorg en Welzijn heeft een vermogen van meer dan 150 miljard euro. Dit geeft ze een unieke onderhandelingspositie om investeringspartners te helpen en de doelstellingen van het fonds ook te koppelen aan de investeren. De pijlers hiervan zijn, winstgevendheid, duurzaamheid en investeren in de samenleving. Want voor pensioen zorgen is niet alleen zorgen voor financiele middelen in de toekomst, maar ook voor een betere toekomst. Daarom is de slogan ook: Het vermogen om de wereld beter te maken.

Actuele dekkingsgraad PFZW

Dekkingsgraad december PFZW

Deze grafiek wordt geupdate zodra PFZW haar dekkingsgraad bekend maakt. Doorgaans loopt dit 2 maanden achter op de werkelijkheid.

PFZW heeft een dekkingsgraad onder de 100% en onder de norm opgesteld door de Nederlandse bank van 104%. Dat betekent dat PFZW nu niet voldoende vermogen heeft om alle pensioenen te betalen. Dit kan betekenen dat er een pensioen verlaging of premie verhoging aan zit te komen. Dat kan namelijk de graad verbeteren. GMD staat voor Gemiddeld Nederlandse Dekkingsgraad

laatste nieuws

19-04-2018
De laatste cijfers van diverse pensioenfondsen zijn niet zo best. De schommelingen op de aandelenmarkt laten ook bij PFZW zien dat de goede weg die begin dit jaar ingezet is. In rap tempo naar beneden gaat. Op dit tempo lijkt een korting op de pensioenuitkeringen een reele kans te hebben in de nabije toekomst.

15-11-2016
Vandaag heeft PFZW laten weten dat door de gestegen dekkingsgraad. De kans van een pensioenkorting kleiner is geworden. PFZW heeft haar dekkingsgraad in korte tijd namelijk van 89,2% naar 91,2% weten te verhogen. Goed nieuws voor alle mensen in de zorg die hun pensioen opbouwen of krijgen van Zorg en Welzijn.

08-11-2016
In het laatste deelnemers blad van Zorg en Welzijn genaamd Eigentijd, wordt melding gemaakt van een aankomende verlaging. Zeker is dit nog niet, maar het fonds geeft aan dat de dekkingsgraad onder druk staat. Op dit moment (november 2016) ligt deze rond de 90,8%. Men geeft aan dat wanneer dit verder daalt de pensioensuitkeringen mogelijk verlaagd moeten worden. Indien dit gebeurt zal dit wel verdeeld worden over 10 jaren. Deelnemers krijgen hierover voor 1 april 2017 bericht van het bestuur. De woorden die gebruikt worden geven echter al aan dat de kans op verlaging aanzienlijk is. Vooral omdat zelf al melding gemaakt wordt van een mogelijke termijn waarover de lasten verlaging gedragen moet worden. Dit wekt de suggestie dat het zeer waarschijnlijk is dat het fonds de premies zal verhogen en de uitkeringen zal moeten aanpassen naar beneden. Via deze website houden wij u ook op de hoogte van de ontwikkelingen op dit gebied.

Kijk hier om te weten hoe dit pensioenfonds ervoor staat.

Logo pfzw