Kom via Pensioenvergelijken.net alles te weten over pensioenfonds PME. Dit fonds zorgt voor de pensioenen van 147.000 aangesloten deelnemers en 166.000 gepensioneerde. Ze belegt het geld van de werknemers voor later en keert uit aan hen die reeds pensioengemachtigd zijn. Bent u werkzaam of heeft u gewerkt in de metaalindustrie dan valt u waarschijnlijk onder dit pensioenfonds. In Nederland zijn er meer bijna 1.300 werkgevers aangesloten bij dit fonds.

Zo ook het fonds bpfBouw dat opgezet is voor de werkenemers in de bouw. Werkt u in 1 van deze sectoren:

Meer over pensioenfonds PME


In de video hierboven legt PME zelf uit hoe het pensioen opgebouwd wordt en beheerd wordt.

Beleggingen van PME

PME belegt strategisch via twee simpele portefeuilles. De Rendementsportefeuille en de Obligatieportefeuille. Waarbij de meest risicovolle beleggingen in de Rendementsportefeuille worden beheerd en de minder risicovolle investeringenin de obligatieportefeuille worden beheerd.

Beleggingen pme

Samen zorgen ze voor detotale beleggingsportefeuille. Het totaal vermogen volgens de dekkingsgraad is in november uitgekomen op € 43,7 miljard.

Actuele dekkingsgraad PME

Dekkingsgraad september PME

Deze grafiek wordt geupdate zodra PME haar dekkingsgraad bekend maakt. Doorgaans loopt dit 2 maanden achter op de werkelijkheid.

Pensioenfonds PME heeft op dit moment een lage dekkingsgraad. De dekkingsgraad voor november staat op 94,8%. Fors hoger dan de beleidsdekkingsgraad die staat op 91,8%. Dit verschil is verrassend, omdat beide fors onder het landelijk gemiddelde zitten en ver onder het advies van de Nederlandse Bank. Gelukkig is er inmiddels een goed stijgende lijn te ontdekking in de dekkingsgraad.  Een verrassende conclusie is, dat het aantal werknemers fors lager is dan het aantal pensioengerechtigden. Dat is mogelijk de oorzaak van de lage dekkingsgraad. Voor elke pensioengerechtigden staat slechts 0,88 werknemer. Die dus niet alleen zijn eigen pensioen moet opbouwen, maar ook de pot moet vullen voor de pensioengerechtigden. De branche verwacht echter dat door de aantrekkende economie, het aantal werknemers in de nabije toekomst fors zal stijgen, waardoor de inleg ook veel groter zal worden op termijn.

laatste nieuws

Op dit moment is een geen recent nieuw te melden over dit pensioenfonds.

Kijk hier om te weten hoe dit pensioenfonds ervoor staat.