Eerder al bleek uit de dekkingsgraad van Pensioenvergelijken.net dat de fondsen er steeds beter voor staan. De gemiddeld Nederlandse Dekkingsgraad is zelfs gestegen naar 97%. Daar waar deze in augustus nog op 94% uitkwam. Het streven is de 104% dekkingsgraad grens die de Nederlandse Bank voorstelt. Maar daar zijn we nog wel een eindje van verwijdert.

Waarom stijgt de dekkingsgraad

De dekkingsgraad van een pensioenfonds geeft aan in hoeverre het fonds aan haar verplichtingen kan doen. Enerzijds aan de pensioengerechtigden en anderzijds aan de werknemers die nu pensioen opbouwen. Het geld wat reeds opgespaard is en wat erbij komt, moet goed renderen om voor beide kanten een goed pensioen voor nu en later op te bouwen. Door de economische groei, stijgen aandelen en investeringswaarde. Dat zorgt ervoor dat de fondsen er nu beter voor staan. Zolang die groei doorzet, zal een verdere daling ofwel korting van pensioen uiterkingen mogelijk van de baan zijn.

Bekijk hier de actuele dekkingsgraad van de grootste pensioenfondsen

Grote pensioenfondsen geven aan: korting nog niet nodig

PME, PMT en Zorg en Welzijn hebben aangenodigd dat een verdere verlaging van de pensioenuitkering in het nieuwe jaar niet nodig is. De groeiende dekkingsgraad samen met de aantrekkende economie zorgen voor meer inkomsten en winsten uit de beleggingen. Het is echter nog niet op het comfortabele niveau dat de overheid graag ziet. Een belangrijke ontwikkeling voor PME en PMT is de dalende werkloosheid, want dat betekent ook voor deze fondsen meer werknemers die pensioen inleggen. Hoe meer mensen deelnemen, hoe makkelijker de last te dragen is voor iedereen.

Aanpassen van rekenrente

Eerder werd bekend dat de PVV en politieke partij 50Plus de rekenrente wil aanpassen. Zodat fondsen makkelijker kunnen aangeven, hoe ze er voor staan. Experts geven echter aan dat dit zeer onverstandig is en slechts een schijn werkelijkheid geeft. Die in de toekomst snel incorrect kan blijken te zijn. Vooralsnog is dit nog maar een gerucht vanuit kleine partijen en niet aan de orde.