Werkt u als zelfstandigen? Dan bent u binnenkort verplicht een arbeidsongeschiktheidsverzekering ofwel AOV verzekering af te sluiten. Het kabinet heeft namelijk bepaald dat zelfstandigen meer beschermd moeten worden indien de hoofdwerktaken niet meer uitgevoerd kunnen worden door een ongeval, ziekte of invaliditeit. Deze verzekering betaalt uit wanneer de verzekeringsnemer arbeidsongeschikt of deels arbeidsongeschikt is verklaard. Het doel van de verzekering is om inkomensverlies op te vangen.


AOV verzekering vergelijken

In Nederland worden meerdere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen ofwel in het kort AOV verzekeringen aangeboden door diverse verzekeraars. Ook worden er diverse varianten aangeboden die u kunt vergelijken.

  • AOV die uitkeert wanneer het inkomen daalt als gevolg van arbeidsongeschiktheid. Deze variant valt onder de categorie schadeverzekering.
  • AOV die uitkeert wanneer u arbeidsongeschikt raakt. Bij deze verzekering hoeft het overigens niet zo te zijn dat uw inkomen daalt. Wel kan er een uitkering plaatsvinden volgens de polisvoorwaarden. Deze variant valt onder de categorie sommenverzekering.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Tips om arbeidsongeschiktheidsverzekeringen te vergelijken

Wanneer u begint met vergelijken van AOV verzekeringen, dan is het verstandig om alsvast over onderstaande punten na te denken. Zo maakt u de juiste keuze voor uw situatie en zit u ook met de juiste premie. Het is namelijk heel makkelijk om oververzekerd te zijn bij dergelijke verzekeringen.

  • Weet waarvoor u uzelf verzekeren wil? Deel is er een verplichte basispakket, maar u kunt dit aanvullen
  • Welke soort arbeidsongeschiktheidsverzekering wilt u hebben? Een schadeverzekering of een sommenverzekering.
  • Wat is het verzekerd bedrag wat u uitgekeerd wilt krijgen bij het arbeidsongeschikt raken?
  • Hoe groot is de kans dat u uw beroep niet meer of niet volledig meer kunt uitvoeren? In sommige gevallen kunt u arbeidsongeschikt raken voor uw beroepsgroep, maar kunt u nog wel ander werk doen. Een schilder kan bijvoorbeeld fysiek niet meer kunnen schilderen, maar wel licht administratief werk verrichten.
  • Voor welk arbeidsongeschiktheidspercentage wilt u verzekerd zijn? Wanneer u arbeidsongeschikt verklaard wordt, dan gebeurt dat in percentages. Deze percentages kunt u meenemen in uw verzekering. Zo kan de polis al in werking treden nadat u voor 70% arbeidsongeschikt verklaard bent.
  • Op welke leeftijd heeft u geen uitkering meer nodig. U ontvangt namelijk rondom uw 67e levensjaar AOW en mogelijk heeft u ook aanvullend pensioen. U kunt in de verzekering opnemen dat de uitkering niet hoeft plaats te vinden na het bereiken van een bepaalde leeftijd.Dit verlaagt namelijk de premie die u moet betalen tijdens uw werkjaren
  • Wat voor een uitkwering wilt u? U kunt ervoor kiezen om bij het uitkeren de uitkering op te laten bouwen. Liniair te houden, dat betekent steeds hetzelfde bedrag of ineens uit te laten betalen.
  • U kunt ook kiezen om tijdens het betalen van de premie deze niet met een vast bedrag te laten beginnen, maar variabel. Zo kunt u bijvoorbeeld in uw beginjaren minder betalen en later wat meer. Dit is met name bij startende ondernemingen interessant.

Arbeidsongeschiktheid onder zelfstandigen

Geschat wordt dat onder de zelfstandigen bijna 80% geen oplossing heeft, wanneer men arbeidsongeschikt raakt. Dat zijn in Nederland. Dat terwijl 10% van de zelfstandigen in het leven arbeidsongeschikt raakt, het meerderendeel gebeurt in de latere jaren. Wanneer een zelfstandigen arbeidsongeschikt raakt, geeft dit altijd veel emoties, stress en negativiteit. U kunt dit voor zijn door uw zaken goed te regelen. Het is wat tegen de natuur van de ondernemer, maar goed voor uzelf zorgen hoort ook bij verantwoord ondernemerschap. Zo kan uw onderneming bijvoorbeeld voort blijven bestaan en uw gezin dezelfde levensstandaard onderhouden.

Lees hier het verschil tussen de inkomensverzekering en arbeidsongeschiktheidsverzekering.
Lees hier over hoe bepaald wordt hoeveel een persoon arbeidsongeschikt is.
Lees hier meer over tips van het Nibud, wanneer een persoon arbiedsongeschikt raakt.