Zojuist is bekend geworden dat de vakbonden en de werkgevers het pensioenakkoord met zware kanttekeningen hebben teruggeslingerd naar het kabinet. Zo willen ze een minder snelle stijging van de AOW leeftijd en de doorsneepremie afschaffen. Maar ze hebben ook geen zin in persoonlijke pensioenpotjes een duidelijke instructie van het kabinet.

Politiek statement belangenbehartigers

Belangenbehartigers horen niet direct een politiek statement te kiezen en zin op deze manier door te drijven. In feite slaan ze de kiezer keihard in het gezicht. De kiezer kiest het kabinet, die vervolgens beleid maakt en instructies geeft. Door daar op deze manier geen gehoor aan te geven, gaan de vakbonden en werkgevers op de stoel van het kabinet zitten. Dit terwijl er al pensioenfondsen zijn zoals ABP die al begonnen zijn met meer inzicht en persoonlijker maken van het pensioen. De werkgevers en vakbonden lijken terug in de tijd te willen gaan en niet vooruit kijken, uiteindelijk zal alles betaald moeten worden en is het huidige stelstel niet houdbaar. Maar hier blijkt men geen boodschap aan te hebben. Kop in het zandsteken zo lijkt het.


Nog geen akkoord

Deze eerste reactie is een schaakspel naar het kabinet. Wat er wel of niet uit gaat komen, hangt van de komende dagen af. Het kabinet zal zich beraden op een reactie, maar ongetwijfeld niet blij zijn met deze manier. Vooral ook, omdat alles al zeer lang duurt, dan is het teleurstellend dat dit het resultaat is.

Pensioenstelsel verandert

Meer over pensioen vergelijken? Kijk verder op deze website.