Een pensioenstelsel veranderen is lastig en kostbaar, maar zeker niet onmogelijk. Timing lijkt echter wel een zeer belangrijke factor, dat blijkt namelijk uit recente berekeningen van het Centraal Plan Bureau. Het CPB heeft namelijk berekend dat door de lage rente stand een verandering nu juist een stuk goedkoper zal zijn, dan eerder gedacht. Dat komt omdat een aantal jaren eerder met een andere rente gerekend is. Het verschil zou uitkomen op 40 miljard goedkoper. Waarbij de prijs met name betaald zal worden door werkende van in de 40. Die zouden bij een verandering het minst opschieten.

Waarom hervorming van pensioenstelsel?

Het hervormen van het pensioenstelsel is nodig, omdat deze op termijn niet meer betaalbaar wordt. Dat is ook waarom de pensioenleeftijd in Nederland steeds hoger wordt en de AOW leeftijd inmiddels gekoppeld is aan de levensverwachting. Het heeft namelijk allemaal te maken met wat er binnen komt en wat er uitgegeven moet worden aan pensioenuitkeringen. Daartussen moet rendement gemaakt worden, maar dat lukt niet altijd even goed. Een nieuw stelsel zou eerlijker moeten zijn voor jongeren en persoonlijker moeten worden. Nu wordt alles namelijk op de grote hoop gegooid, maar het lijkt erop alsof iedereen straks een persoonlijk pensioenpotje krijgt.

Meer macht naar pensioengerechtigden

Tot nu toe heeft de werkende ofwel de persoon die pensioen opbouwt niet heel veel te kiezen of zeggen over zijn of haar pensioen. Dit wordt namelijk via een fonds of verzekering belegd en de werkgever bepaalt het fonds. Een nieuw stelsel zou wel eens kunnen gaan lijken op het zorgverzekeringsstelsel, waarbij jaarlijks van verzekeraar gewisseld kan worden. Dit zou kosten reductie in de hand kunnen werken en concurrentie stimuleren. Waardoor de fondsen van een passieve houding, naar een actieve houding gaan. De huidige kabinetsformatie bepaald welke kant we in Nederland op gaan. Een kabinet met CU, VVD, CDA en D66 zou wel eens een heel modern model kunnen opleveren. Met veel keuzevrijheid. Het gaat dan lonen om pensioenen te vergelijken.

Pensioenstelsel verandert