Geen pensioenkorting bij ABP en PFZW

Geweldig nieuws is raar om te vermelden bij een pensioenuitkering die gelijk blijft. Toch is het dan op dit moment wel, want zowel ABP als ook PFZW hoeven niet hun pensioenen te korten ofwel verlagen. Uiteindelijk is de dekkingsgraad van PFZW op 92% en ABP op 91% uitgekomen. De sterk stijgende aandelenbeurs is grotendeels de reden dat ze met de hakken over de sloot de dekkingsgraad van 90% hebben gehaald voor de jaarwisseling. Was dit niet gebeurt, dan zou wettelijk gezien een korting verplicht zijn. Dat zou een forse aderlating zijn voor miljoenen Nederlanders die hun pensioen krijgen van deze twee grootste pensioenfondsen.

Waarom zaten deze fondsen in zwaar weer?

Een pensioenfonds moet ervoor zorgen dat ze voldoende in kas hebben om aan de verplichtingen (de pensioenuitkeringen) kunnen voldoen. Dit wordt gemeten met de dekkingsgraad, het geld wat ze hebben en krijgen van werkende wordt belegd in vastgoed, valuta, aandelen, rente, obligaties en andere beleggingen. De zeer lage rente, zorgt hier voor veel problemen. Die is zo laag dat er soms zelfs negatieve rente op staat en daar groeit vermogen natuurlijk niet van. Als de meer risicovolle beleggingen die niet kunnen compenseren, dan ontstaat een situatie zoals die bij ABP en PFZW is ontstaan. De forse daling van de beurs in maart als gevolg van het corona virus zorgde voor behoorlijk wat hoofdpijn bij deze twee fondsen.

Speculeren hand groeien

In de toekomst minder zekerheid, maar ook minder onzekerheid

Het nieuwe pensioenstelsel dat in 2030 ingaat stopt met het kijken naar de dekkingsgraden, dit omdat pensioenen op dat moment individueel zullen worden. Iedereen bouwt dan zijn/haar eigen potje op en er wordt niet meer collectief gespaard. Dit heeft voordelen en nadelen. Zo kan het gebeuren dat uw pensioen omhoog gaat en die van uw buren omlaag of gelijk blijft.