Het ministerie van sociale zaken heeft vandaag aangekondigd dat de AOW leeftijd per 2022 omhoog gaat van 67 jaar naar 67 jaar en drie maanden. Een enorme en onverwacht hoge stijging aldus Pensioenvergelijken.net.

1e levensverwachtings gebonden AOW verhoging

De overheid had al eerder aangekondigd dat de AOW gekopeld zou worden aan de levensverwachting van de Nederlanders. Maar het is nu voor het eerst dat dit ook uitgevoerd wordt. Hiermee wordt de werkkracht van Nederland vergroot en bespaart de overheid op AOW uitkeringen. AOW krijgt u namelijk levenslang nadat dit is ingegaan en hoe langer Nederlanders leven, hoe duurder het wordt. De overheid stimuleert daarom zolang mogelijk doorwerken. Zolang als u werkt, betaalt u namelijk mee aan uw pensioen en AOW.

pensioen verhoging aow leeftijd

Oplopende werkloosheid bij ouderen

Een aantal instanties hebben reeds kritiek gegeven op bovenstaand plan, zoals FNV. Zij zijn bang dat de verhoging van de AOW leeftijd gaat leiden tot meer werkloosheid onder oudere werknemers. In de huidige economie zijn er al veel werkloze ouderen werknemers. Werknemers boven de 55 komen na het verliezen van hun baan, moeilijk aan een nieuwe baan en zweven soms lang tot hun AOW en pensioenleeftijd tussen kortstondige baantjes, opdrachten en UWV verpichten.

Eerder pensioen dan AOW

Het is goed mogelijk dat uw pensioen eerder ingaat dan uw AOW. U kunt er met uw pensioen immers voor kiezen die eerder te laten uitkeren, als uw pensioenopbouw hoog genoeg is. Het kan dus voorkomen dat iemand die op zijn/haar 64e pensioen uitgekeerd krijgt en niet meer deelneemt aan het arbeidsproces, moet wachten tot zijn 67e en 3 maanden tot de AOW erbij komt.

Groter pensioensgat door verhoging AOW

Een ander gevaar van de verhoging van de AOW leeftijd is een groter groeiend pensioengat. Omdat ook in veel pensioenberekeningen uit her verleden en heden gebruik gemaakt wordt van een aanname dat de AOW uitkering op een bepaald moment ingaat. Indien dit verandert en langer duurt, worden de verwachtingen uit deze berekening niet meer gehaald, met als gevolg dat de koopkracht langere tijd achteruit gaat, of definitief. Omdat de beraming opnieuw gemaakt moet worden en de pijn over langere periode uitgesmeerd moet worden. In dit geval is de gepensioneerde degene die de rekening betaald. Toch lijkt dit een noodzakelijk kwaad. Het CPB heeft namelijk eerder berekend dat wanneer de AOW leeftijd teruggezet wordt naar 65 dit de maatschappij 12 miljard per jaar meer zou kosten. Overigens zijn 60 plussers van nu veel vitaler dan 20 jaar geleden. Dat voed de gedachte van de overheid dat deze langzame verhoging moet kunnen om de kosten dragelijker te maken.