Nieuw gepubliceerde cijfers van het centraal bureau van de statistieken geven een verrassend beeld voor inwoners met een migratieachtergrond. Zij halen een klein voordeel uit het verlengen van de AOW leeftijd die voor iedereen geldt. Dit komt doordat de AOW uitkering berekend wordt op het aantal gewerkte jaren in Nederland en het jaatal jaren dat iemand gewoond heeft in Nederland. Een allochtoon kan hierdoor met een achterstand beginnen ten opzichten van een autochtoon. Nu is dit fenomeen niet zo verrassend en al jaren zo. Maar verrassend is wel dat te zien is dat de hoogte van de Aow uitkering stijgend is door de verhoging. Dit omdat er meer jaren bij komen voor autochtonen en daardoor krijgen zij ook een hogere uitkering bij de AOW gerechtigde leeftijd. Ze kunnen hierdoor iets inlopen. Ten opzichten van 10 jaar geleden wordt er namelijk 2% meer uitgekeerd aan autochtonen. Wat al snel een bedrag van 10 euro per maand kan schelen. Op een geheel levensjaar kan dat honderden euro’s voordeel opleveren.

Meer weten over AOW en het berekenen van je AOW gerechtigde leeftijd? Kijk dan hier verder.