Vanaf welke leeftijd bouwt u pensioen op?

Voor het merendeel van de jonge mensen geldt dat de opbouw van hun pensioen het minste van hun zorgen is. Toch is het zeker de moeite waard om hier even bij stil te blijven staan. Het laatste wat u namelijk wil is uw hele leven werken om uiteindelijk tijdens uw oude dag elke euro om te moeten draaien. Wilt u dan ook onder meer graag een duidelijk antwoord ontvangen op de veelgestelde vraag; “vanaf welke leeftijd bouwt u pensioen op”? Dan helpen we u bij pensioen vergelijken graag met het antwoord. Het antwoord is per Nederlander anders, maar begint doorgaans vanaf uw 17e levensjaar of wanneer u eerder voor het eerst een bijbaan heeft gehad. Werkgever moeten namelijk verplicht pensioen afdragen ongeacht de leeftijd van de medewerkers.

Login op mijnpensioenoverzicht als u wilt weten hoeveel pensioen u heeft opgebouwd.

Vanaf welke leeftijd wordt het pensioen opgebouwd?

Het pensioen waar u uiteindelijk over zult komen te beschikken bestaat uit verschillende potjes. In eerste instantie is er het zogenaamde AOW. Daarnaast kunt u ook de beschikking hebben over een ouderdomspensioen en is er mogelijks nog extra geld dat u zelf gaat sparen. De opbouw van het AOW werkt niet op dezelfde manier als het opbouwen van het ouderdomspensioen. Dit betekent dat er geen vaste leeftijd bestaat waarop er wordt begonnen met de opbouw van het pensioen. Op deze pagina kunt u de AOW bedragen 2022 bekijken zodra ze bekend zijn.

Pensioen opbouwen

De opbouw van de AOW

AOW staat voluit voor de zogenaamde Algemene Ouderdomswet. De AOW-uitkering die wordt ontvangen is een vorm van basispensioen. Ze wordt geregeld vanuit de overheid en bestaat voor iedereen die in Nederland niet alleen woont, maar ook werkt. De opbouw start eigenlijk 50 jaar voordat de AOW-leeftijd ingaat en er een uitbetaling van de AOW-uitkering plaats kan vinden. Voor de AOW-leeftijd geldt dat ze niet is vastgesteld. Dit heeft als gevolg dat ook de leeftijd waarop u zult beginnen met de opbouw niet is vastgesteld. We geven u graag twee concrete voorbeelden:

• Is uw AOW-leeftijd 66 jaar? Dan zult u beginnen met de opbouw van uw pensioen op de leeftijd van 16 jaar;
• Is uw AOW-leeftijd 67 jaar? Dan zult u beginnen met de opbouw van uw pensioen op de leeftijd van 17 jaar;

Is het voor u niet helemaal duidelijk wat uw AOW-leeftijd nu precies is? In dat geval zult u deze kunnen berekenen op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

Wat is het zogenaamde ‘AOW-gat’?

Het opbouwen van het AOW gebeurt dus in de praktijk over een periode van 50 jaar. Daarbij is het mogelijk dat er op een bepaald ogenblik een zogenaamd AOW-gat kan ontstaan. Het gaat hierbij om een specifieke periode waarin u bijvoorbeeld in het buitenland bent gaan wonen. Tijdens een dergelijke periode stopt het sparen voor het AOW tijdelijk. U dient er rekening mee te houden dat een dergelijke situatie een effect kan hebben op de potentiële AOW-uitkering die u later kunt ontvangen.

De opbouw van een ouderdomspensioen

Een volledig antwoord geven op de vraag; “vanaf welke leeftijd bouwt u pensioen op” is pas mogelijk wanneer we ook even gaan kijken naar het zogenaamde ouderdomspensioen. Via menig aantal werkgevers is het zo dat u als werknemer ook een dergelijke vorm van pensioen zult opbouwen. In Nederland geldt dat de gemiddelde leeftijd waarop de opbouw van een dergelijk pensioen begint 21 jaar is. Die leeftijd ligt evenwel niet vast. Ze is in de praktijk dan ook afhankelijk van menig aantal verschillende factoren. Op dit vlak moet u rekening houden met de volgende zaken:

• De leeftijd waarop u bent beginnen met werken;
• Het soort werk dat u doet;
• Of uw werkgever al dan niet een pensioenregeling heeft;
• Bij het soort pensioenfonds of bij welke verzekeraar uw werkgever de regeling heeft;
• Vanaf welke leeftijd u toegang heeft tot de pensioenregeling;

Het is een algemeen misverstand dat er bij elke werkgever sprake moet zijn van een pensioenplicht. Dat is niet correct. Een werkgever die niet over een pensioenplicht beschikt is dan ook niet wettelijk verplicht om haar werknemers een pensioenregeling aan te bieden. Beschikt uw werkgever niet over een pensioenregeling? In dat geval moet u er dus rekening mee houden dat u geen ouderdomspensioen zult opbouwen via uw werk. Bent u benieuwd of uw werkgever dit al dan niet voor u geregeld heeft? Dit kunt u terugvinden in uw cao of contract.