Tot wanneer kunt u uw zorgverzekering wijzigen?

Uiterlijk op 12 november worden door de zorgverzekeraars de nieuwe premies en polisvoorwaarden van de zorgverzekering bekend gemaakt. Wanneer dit is gebeurd zult u van uw zorgverzekeraar te horen krijgen wat het aanbod met dekkingen precies zal zijn en welke verzekeringspremie u daarvoor zult moeten betalen. Veel mensen beslissen om op basis van deze informatie een vergelijking uit te gaan voeren. Heeft u een beter aanbod gevonden bij een andere verzekeraar? Dan zult u wellicht uw bestaande zorgverzekering willen wijzigen. “Tot wanneer zorgverzekering wijzigen” is een vaak gestelde vraag waar we u op deze pagina graag een glashelder antwoord op willen geven. Kijk hier als u wilt weten weten welke zorgverzekering bij u past?

Tot wanneer kunt u overstappen naar een nieuwe zorgverzekering?

Zoals in de inleiding reeds aangegeven worden de nieuwe premies en dekkingen door zorgverzekeraars uiterlijk op 12 november bekend gemaakt. Het wijzigen van uw zorgverzekering kan gebeuren tot en met 31 december. De oude zorgverzekering dient in ieder geval uiterlijk te zijn opgezegd voor 1 januari van het nieuwe jaar. In dit geval heeft u nog tot februari (dus uiterlijk 31 januari) de mogelijkheid om er voor te kiezen om een nieuwe zorgverzekering af te sluiten. Er wordt overigens steeds gewerkt met terugwerkende kracht. Dit betekent dat u ook gedurende deze “twijfelperiode” gewoon bent ingedekt voor medische kosten.

Is tussentijds uw zorgverzekering wijzigen mogelijk?

De vraag “tot wanneer zorgverzekering wijzigen” is met bovenstaande informatie wellicht reeds grotendeels beantwoord. Veel mensen stellen zich echter ook de vraag of ze niet over de mogelijkheid beschikken om tussentijdse wijzigingen door te voeren aan hun zorgverzekering. In principe niet. Dit gezegd bestaan er wel een aantal uitzonderingen. Het gaat hierbij om:

  • Wanneer u in het jaar in kwestie de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt;
  • Indien u in Nederland gaat wonnen na een verblijf in het buitenland;
  • Indien de zorgverzekeraar wijzigingen in de polis heeft aangebracht;
  • Wanneer u uit een militair dienstverband treedt;
  • Indien uw collectief wordt beëindigd;
  • Indien u gaat scheiden van uw partner;

Bent u op dit ogenblik reeds verzekerd bij een bepaalde zorgverzekeraar? Dan wordt het sterk aangeraden om even met haar contact op te nemen. Op die manier kunnen jullie samen de mogelijkheden bespreken met betrekking tot een eventuele tussentijdse wijziging of overstap. Kijk bijvoorbeeld of het interessant voor u is om te kiezen voor een polis met vrije zorgkeuze.

Zorgverzekering kosten

Tot wanneer zorgverzekering wijzigen bij een aanvullende polis?

De informatie die tot dusver staat vermeld hier op deze pagina heeft steeds betrekking tot de (verplichte) basisverzekering. Er zijn echter ook menig aantal mensen in Nederland die er voor hebben gekozen om bovenop deze basisverzekering ook nog een aanvullende zorgverzekering af te sluiten. Zij stellen zich daarbij u uiteraard ook geregeld de vraag hoe het nu precies zit met eventuele wijzigingen aan deze polis. Wat dit betreft moet u even goed kijken naar de geldende voorwaarden van de zorgverzekeraar in kwestie. Menig aantal zorgverzekeraars bieden hun verzekeringnemers de mogelijkheid om voor deze polis wel tussentijdse wijzigingen aan te brengen. Nogmaals, daarvoor moet u echter even grondig de geldende polisvoorwaarden onder de loep nemen.

Waarom zou u, uw bestaande zorgverzekering moeten wijzigen?
Er kunnen verschillende redenen aan de basis liggen van de keuze die mensen maken om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar. Hetzelfde geldt ook voor eventuele wijzigingen die men wenst door te voeren aan de bestaande zorgverzekering. In het merendeel van de gevallen liggen hier twee belangrijke factoren van aan de basis. Het gaat hierbij concreet om:

• Een verandering in de gezinssituatie die is opgetreden;
• Een besparing die kan worden gerealiseerd op de zorgverzekering;

Omdat de voorwaarden en de premies jaarlijks kunnen veranderen is het altijd een goed idee om deze elk jaar even te vergelijken. Enkel en alleen op die manier kunt u blijvend rekenen op de meest gunstige voorwaarden voor uw zorgverzekering.