Welke zorgpolissen zijn er?

Bent u van plan om een nieuwe zorgverzekering af te sluiten voor het komende jaar? In dat geval is het belangrijk om goed te controleren welke zorgpolis het beste bij u past. Het spreekt voor zich dat elke persoon over diens eigen zorgbehoeftes beschikt. Omwille van deze reden is het altijd een goed idee om na te gaan welke zorgverzekering nu precies het beste weet tegemoet te komen aan die behoeftes. Bent u ook benieuwd welke verschillende zorgpolissen er nu precies allemaal bestaan? Verdiep u dan zeker even in de onderstaande informatie! Wilt u nu al zorgverzekeringen vergelijken, kijk dan verder op onze website.

1.) De naturapolis

De eerste type zorgpolis is de zogenaamde naturapolis. Deze polis zorgt er voor dat u een keuze kunt maken uit een zo ruim mogelijk aanbod met zorgaanbieders. Dit betekent concreet dat u met een dergelijke polis terecht kunt bij niet alleen alle zorgverleners en ziekenhuizen, maar ook bij alle ziekenhuizen die over een contract beschikken met de zorgverzekeraar in kwestie. Het gaat hierbij aldus om zogenaamde gecontracteerde zorg. Bent u van plan om een beroep te doen op een zorgaanbieder die niet is gecontracteerd door de zorgpolis waarover u beschikt? In dat geval dient u er rekening mee te houden dat u een bepaalde eigen bijdrage zult moeten betalen voor de zorg die u ontvangt. De zorgpremie waar u bij dit type van polis rekening mee dient te houden ligt lager in vergelijking met de premie die in rekening wordt gebracht door een zogenaamde restitutiepolis.

Bekijk hieronder een overzicht van actuele premies met een naturapolis

Zorgverzekeraar  Premie   Verschil /mnd   Verschil /jaar 
Ditzo  €            109,85  Laagste prijs  Laagste prijs
Bewuzt  €            110,90  €                  1,05  €               12,60
Ziezo  €            112,25  €                  2,40  €               28,80
Anderzorg  €            116,00  €                  6,15  €               73,80
UnitedConsumers  €            118,23  €                  8,38  €            100,56
Interpolis  €            122,00  €                12,15  €            145,80
FBTO  €            122,50  €                12,65  €            151,80
IZZ  €            124,45  €                14,60  €            175,20
IZA  €            124,45  €                14,60  €            175,20
VGZ  €            124,45  €                14,60  €            175,20
DSW  €            124,50  €                14,65  €            175,80
Unive  €            124,74  €                14,89  €            178,68
De Friesland  €            125,45  €                15,60  €            187,20
Zorg en Zekerheid  €            127,50  €                17,65  €            211,80
Zilveren Kruis  €            128,45  €                18,60  €            223,20
CZ  €            129,60  €                19,75  €            237,00
ONVZ  €            134,50  €                24,65  €            295,80

2.) De naturapolis met beperkte contractering

We maken voor wat het aanbod met zorgpolissen betreft een onderscheid tussen enerzijds de naturapolis en anderzijds de naturapolis met beperkte contractering. In dit laatste geval gaat het om een zorgverzekering die het slechts mogelijk maakt om een beroep te doen op een beperkt aantal zorgverleners en / of ziekenhuizen… althans wanneer u een volledige vergoeding wenst te ontvangen. Indien u een beroep doet op één van de gecontracteerde zorgaanbieders zult u dus wederom kunnen rekenen op een volledige vergoeding. Doet u een beroep op een niet gecontracteerde zorgaanbieder? Dan zult u een significant deel van de ontvangen zorg zelf moeten vergoeden. Dit bedrag kan aanzienlijk hoger uitvallen in vergelijking met de reguliere naturapolis. In het verleden werd er naar dit type van zorgpolis vaak verwezen als zijnde een ‘budgetpolis’. Tegenwoordig is dat veel minder het geval. Er wordt dan ook voornamelijk naar verwezen als een ‘Selectief’ of een ‘Basis Budget’ polis.

Bekijk hieronder een overzicht van actuele premies met een naturapolis met beperkte contractering

Zorgverzekeraar  Premie  Verschil /mnd   Verschil p/j 
Zekur  €            105,95  Laagste prijs  Laagste prijs
Ziezo  €            109,25  €                  3,30  €               39,60
Unive  €            110,90  €                  4,95  €               59,40
Just  €            111,70  €                  5,75  €               69,00
Interpolis  €            113,50  €                  7,55  €               90,60
VGZ  €            120,90  €                14,95  €            179,40
Zilveren Kruis  €            120,95  €                15,00  €            180,00
Zorg en Zekerheid  €            121,15  €                15,20  €            182,40
CZ  €            123,10  €                17,15  €            205,80
De Friesland  €            125,45  €                19,50  €            234,00

3.) De restitutiepolis

De restitutiepolis ook wel vrije zorgkeuze polis is een verzekering die u voorziet van de meeste keuzevrijheid. In principe kunt u bij dit type van polis dan ook volledig zelf beslissen naar welk ziekenhuis u gaat of bij welke zorgverlener u gaat aankloppen. In vergelijking met de naturapolis dient u dus geen rekening te houden met een vastgesteld aantal partijen waar u (bij voorkeur) een beroep op moet doen. Ongeacht de keuze die u op dit vlak zult maken, uw zorg wordt altijd vergoed. Is er sprake van niet gecontracteerde zorg? Dan dient u het verschuldigde bedrag wel voor te schieten. U kunt de factuur daarna doorsturen naar de zorgverzekeraar. Deze zal dan vervolgens door deze partij als het goed is gewoon volledig worden vergoed.

Bekijk hieronder een overzicht van actuele premies met een naturapolis met beperkte contractering

Zorgverzekeraar  Premie  Verschil /mnd   Verschil p/j 
Zekur  €            121,50  Laagste prijs  Laagste prijs
UnitedConsumers  €            125,59  €                  4,09  €               49,08
CZ  €            127,45  €                  5,95  €               71,40
FBTO  €            128,50  €                  7,00  €               84,00
NN  €            129,44  €                  7,94  €               95,28
IZA  €            130,35  €                  8,85  €            106,20
IZZ  €            132,20  €                10,70  €            128,40
VGZ  €            132,20  €                10,70  €            128,40
Unive  €            133,42  €                11,92  €            143,04
Zorg en Zekerheid  €            135,00  €                13,50  €            162,00
Zilveren Kruis  €            139,95  €                18,45  €            221,40

4.) De combinatiepolis

De vierde en tevens ook laatste type polis luistert naar de naam ‘combinatiepolis’. Zoals deze naam reeds duidelijk maakt vormt ze de combinatie van de restitutie- en de naturapolis. Voor bepaalde soorten zorg geldt dat u over een volledig vrije keuze beschikt terwijl u daarbij toch kunt rekenen op een honderd procent vergoeding. Dit geldt ook voor (bepaalde) niet gecontracteerde zorg. Voor andere zorgvormen geldt dan weer dat u kunt rekenen op een ruime keuze en een lagere vergoeding bij niet-gecontracteerde zorg. Dit betekent concreet dat de verzekeringnemer bij bepaalde vormen van zorg over een volledige vrijheid beschikt voor wat de artsenkeuze betreft terwijl er een honderd procent vergoeding wordt aangeboden van het gemiddelde gecontracteerde tarief voor de niet-gecontracteerde zorg. Het is mogelijk dat er een eigen bijdrage wordt aangerekend voor niet gecontracteerde-zorg. Dit als gevolg van het hoge tarief dat een zorgaanbieder kan hanteren.

Om combinatiepolissen te bekijken kunt u het beste in onze zorgvergelijker kijken welke zorgverzekering het beste bij u past.

Zorgpolissen in Nederland