Vandaag 04-06-2019 lijken de minister samen met de sociale partners een voorlopig akkoord te hebben gesloten over de toekomst van ons pensioenstelsel. Maar wat gaat dan dat voor u betekenen? We hebben de punten voor u op een rij gezet.

Pensioenakkoord 2019

Een aantal belangrijke discussiepunten zijn wederom besproken en er lijkt ook een oplossing. In ieder geval als ook de achterban van de heren aan tafel meedoen. Zo wordt er op dit moment op het hoofdkantoor van FNV waarschijnlijk gesproken over de belangrijkste punten die met het pensioen te maken hebben en dat zijn deze:

AOW uitkering en leeftijd

Het hoofdpunt uit deze onderhandelingen was toch wel het minder snel verhogen van de AOW gerechtigde leeftijd. Nu moeten de meeste werkende nog steeds rekening houden met een leeftijd van 67 of hoger, maar dat laatste of hoger zal dan minder snel gaan. Mensen die tot 2021 nog 66 jaar en 4 maanden worden krijgen vanaf dat moment al AOW. Daarna stijgt de leeftijd per jaar dat de levensverwachting stijgt met 8 maanden. Dat was hiervoor 12 maanden. Hiermee wordt de stijging dus gedempt. Deze toezegging kost het kabinet en de Nederlandse staat wel 4 miljard euro. Waar die vandaan komt is nog niet bekend.

Zzp pensioen verplicht of niet

Ook een punt waar met name FNV zelfstandigen zich erg druk om maakte. De meeste zelfstandigen willen zelf bepalen en controle hebben over hun zzp pensioen en geen verplichtingen. Het staat immers haaks op het zelfstandig zijn. Toch wil de overheid meer zekerheid voor deze groep en komt er wel een verplichting. Deze komt in de vorm van een verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid. Mits de zelfstandigen voldoende middelen heeft om arbeidsongeschiktheid op te vangen. De meeste zelfstandigen zullen deze verzekering dus moeten afsluiten. Vanaf wanneer dat zal zijn is nog niet bekend. Het wordt vooralsnog niet verplicht om een pensioen of lijfrenteverzekering af te sluiten.

Pensioenakkoord

Doorsneepremie

Ook de doorsneepremie lijkt te worden vervangen door een andere manier van het bepalen van de pensioenpremie van werkende. De huidige regel die dus de doorsneepremie heet, bepaalt dat elke werknemer van elke leeftijd hetzelfde percentage afdraagt voor het pensioen. Het probleem hierbij is dat met name jonge werkende hier veel meer nadeel bij hebben en ouderen veel voordeel. Dit moet anders, hoe is nog niet bekend. Dat de doorsneepremie weg gaat, wel.

zware beroepen worden ontlast

Mensen met zware lichamelijke beroepen zoals in de bouw, mogen eerder stoppen met werken. De clue zit hem echter in het salaris dat men krijgt, mensen met een salaris rond het minimum loon worden ontzien van een boete/belasting die betaald moet worden wanneer men eerder met pensioen wil gaan. De nieuwe regel is dus dat wanneer de persoon tegen de 19.000 euro aan zit aan inkomsten, hij/zij dus vrijstelling krijgt en eerder met pensioen mag zonder deze extra belasting. Dat maakt het voor deze groep aantrekkelijk, maar ook weer niet iedereen zal hieraan kunnen voldoen.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, en kijk regelmatig op onze website voor meer informatie.