Werkt u voor de overheid of in het onderwijs dan heeft u hoogstwaarschijnlijk een pensioen lopen bij het pensioenfonds ABP. Zij regelen het pensioen en de pensioensopbouw van miljoenen Nederlanders. Meer dan 15% van de Nederlanders heeft zijn of haar pensioen namelijk ondergebracht bij het ABP.

Visie van pensioenfonds ABP

Een goed pensioen voor iedereen, dat is wat ABP wil. Waarbij duurzaamheid voorop staat. Dat betekent zekerheid, duidelijkheid en betaalbaarheid. Zodat iedereen jong tot oud en in elk werknemers niveau kan bouwen op het pensioen dat hen beloofd is.

Actuele dekkingsgraad ABP

Pensioenfonds ABP zit onder de 104% dekkingsgraad die de Nederlandse Bank adviseert. Zie hieronder de actuele dekkingsgraad van ABP.

Dekkingsgraad september ABP

Deze grafiek wordt geupdate zodra ABP haar dekkingsgraad bekend maakt. Doorgaans loopt dit 2 maanden achter op de werkelijkheid.

De dekkingsgraad van een pensioenfonds geeft aan in welke mate het fonds de pensioenen kan betalen met bezittingen. Een dekkingsgraad van 100% betekent dat het pensioenfonds alle pensioenen kan betalen. Onder de 100% betekent dat er meer kosten zijn dan inkomsten. Dit zorgt vaak voor een verhoging van de premie op termijn of een verlaging van de pensioen uitkering. Het is echter mogelijk dat een pensioenfonds een tijdje onder de grens komt ivm tegenvallende beleggingen en later in het jaar weer boven de grens komt. GND staat voor Gemiddeld Nederlandse Dekkingsgraad.

Investeringen van ABP

Ook dit pensioenfonds investeert ofwel belegt haar geld, om dit te renderen. Dat is de basis taak van een pensioenfonds. Uw inleg wordt zorgvuldig en duurzaam geïnvesteerd in projecten, aandelen, kansen en opties over de hele wereld. Hierbij kiest ABP voor beleggingen die onze aarde en de mensen op deze aarde niet schaden. Zo helpen ze mee aan een duurzame toekomst voor jong en oud.

Bestuur van ABP

Het bestuur bestaat uit 13 leden die elk een belangrijk onderdeel van de organisatie en de samenleving vertegenwoordigen. Zoals werknemers, gepensioneerde, werkgevers en een voorzitter. Samen maken zij beslissingen over de toekomst en keuzes waar ABP voor komt te staan.

Laatste nieuws

19-04-2017
Vandaag heeft het ABP bekend gemaakt, de pensioengerechtigden meer inzicht te willen geven in de persoonlijke pensioenspot. Per 2018 willen ze de mensen die hun pensioen ondergebracht hebben bij het ABP via hun website en eigen omgeving, meer duidelijkheid geven over de opbouw en het verwachtte eindbedrag op de pensioengerechtigde leeftijd.
Lees meer

29-01-2017
ABP wil pensioenen en pensioenopbouw gaan aanpassen. Dat meldt althans de voorzitter mevrouw Corien Wortmann-Kool. Het ABP pleit voor een eigen pensioenopbouw, zodat de dekkingsgraad meer rust geven bij de deelnemers. Ook zou het model minder rentegevoellig moeten worden, Door de lage rente zit namelijk een groot deel van de pensioeninleg vast zonder rendement, wat fondsen doen verleiden om toch meer risicovollere beleggingen aan te nemen. Of ABP hiermee het voorstel van de VVD volgt, waarbij men zelf ook het eigen fonds kan kiezen zoals in de zorgmarkt is nog onduidelijk.

03-01-2017
ABP zal de pensioenen in 2017 niet verlagen. Dat heeft het fonds vandaag laten weten. Dit goede nieuws komt met name door de stijgende dekkingsgraad die rond 90 ligt op dit moment en waarbij de verwachting van een doorzettende groei aannemelijk is. Wel kan het zijn dat de pensioen bijdrage van werkende omhoog gaat in 2017, zoals eerder gemeld op deze website.

24-11-2016
Vandaag maakt ABP bekent dat de premie in 2017 fors omhoog gaat. Een gemiddelde deelnemer betaalt volgend jaar 11 euro per maand meer premie om de tegenvallende dekkingsgraad op te vangen. Het fonds heeft problemen om de dekkingsgraad te verhogen naar de eis van De Nederlandse Bank omdat beleggingen tegenvallen en er steeds meer deelnemers met pensioen gaan. Ook leven de huidige pensioengerechtigde langer. Waardoor het fonds meer vermogen kwijt is aan uitkeringen. Dit zet de dekkingsgraad onder druk als dit niet opgevangen kan worden door winsten in beleggingen en investeringen of meer premie ontvangst van huidig werkende deelnemers. Er is nog geen pensioenverlaging aangekondigd, maar dit zou nog kunnen komen.