De premie van de zorgverzekering in 2021

Bent u benieuwd naar hoeveel de premie zorgverzekering 2021 zal bedragen? Dan bent u op deze pagina aan het juiste adres! Elk jaar opnieuw beslissen menig aantal mensen om over te stappen naar een nieuwe zorgverzekeraar. Dit is in het merendeel van de gevallen het gevolg van het feit dat een andere zorgverzekeraar een lagere premie aanbiedt. Wanneer ook u op deze manier graag een (extra) financieel voordeel wenst te behalen zijn er verschillende zaken waar u even rekening mee zult willen houden. Om welke zaken het dan precies gaat komt u te weten op deze pagina! Kijk hier als u wilt weten welke zorgverzekering bij u past.

Kijk bij UnitedConsumers voor een goedkope zorgverzekering.

Hieronder staan de premies van de diverse zorgverzekeraars

Natura polissen

Zorgverzekeraar  Premie   Verschil /mnd   Verschil /jaar 
Ditzo  €            109,85  Laagste prijs  Laagste prijs
Bewuzt  €            110,90  €                  1,05  €               12,60
Ziezo  €            112,25  €                  2,40  €               28,80
Anderzorg  €            116,00  €                  6,15  €               73,80
UnitedConsumers  €            118,23  €                  8,38  €            100,56
Interpolis  €            122,00  €                12,15  €            145,80
FBTO  €            122,50  €                12,65  €            151,80
IZZ  €            124,45  €                14,60  €            175,20
IZA  €            124,45  €                14,60  €            175,20
VGZ  €            124,45  €                14,60  €            175,20
DSW  €            124,50  €                14,65  €            175,80
Unive  €            124,74  €                14,89  €            178,68
De Friesland  €            125,45  €                15,60  €            187,20
Zorg en Zekerheid  €            127,50  €                17,65  €            211,80
Zilveren Kruis  €            128,45  €                18,60  €            223,20
CZ  €            129,60  €                19,75  €            237,00
ONVZ  €            134,50  €                24,65  €            295,80

 

Selectieve polissen

Zorgverzekeraar  Premie  Verschil /mnd   Verschil p/j 
Zekur  €            105,95  Laagste prijs  Laagste prijs
Ziezo  €            109,25  €                  3,30  €               39,60
Unive  €            110,90  €                  4,95  €               59,40
Just  €            111,70  €                  5,75  €               69,00
Interpolis  €            113,50  €                  7,55  €               90,60
VGZ  €            120,90  €                14,95  €            179,40
Zilveren Kruis  €            120,95  €                15,00  €            180,00
Zorg en Zekerheid  €            121,15  €                15,20  €            182,40
CZ  €            123,10  €                17,15  €            205,80
De Friesland  €            125,45  €                19,50  €            234,00

 

Restitutiepolissen

Zorgverzekeraar  Premie  Verschil /mnd   Verschil p/j 
Zekur  €            121,50  Laagste prijs  Laagste prijs
UnitedConsumers  €            125,59  €                  4,09  €               49,08
CZ  €            127,45  €                  5,95  €               71,40
FBTO  €            128,50  €                  7,00  €               84,00
NN  €            129,44  €                  7,94  €               95,28
IZA  €            130,35  €                  8,85  €            106,20
IZZ  €            132,20  €                10,70  €            128,40
VGZ  €            132,20  €                10,70  €            128,40
Unive  €            133,42  €                11,92  €            143,04
Zorg en Zekerheid  €            135,00  €                13,50  €            162,00
Zilveren Kruis  €            139,95  €                18,45  €            221,40

 

De restitutiepolis wordt ook wel de vrije zorgkeuze genoemd.

Met welke belangrijke data moet u rekening houden?
Wanneer u van plan bent om over te stappen met uw zorgverzekering voor het jaar 2021 zijn er enkele belangrijke data waar u aandacht aan zult willen besteden. Het gaat hierbij om de volgende:

  • 12 november 2020 is de uiterlijke datum waarop zorgverzekeraars hun nieuwe premie moeten bekendmaken;
  • 31 december 2020 is de uiterlijke datum waarop de huidige zorgverzekering moet zijn opgezegd;
  • 31 januari 2021 is de uiterlijke datum waarop de nieuwe zorgverzekering moet zijn afgesloten;

premie zorgverzekering 2021

Indien u niet tijdig uw huidige zorgverzekering heeft opgezegd zal het niet meer mogelijk zijn om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar voor het jaar 2021. Dit tenzij u voldoet aan één van de voorwaarden die tussentijds overstappen mogelijk maakt.

Hoeveel bedraagt de premie zorgverzekering 2021?

De zogenaamde zorgpremie is de prijs die u moet betalen aan een zorgverzekeraar om verzekerd te zijn. Over het algemeen gezien zult u kunnen vaststellen dat de inhoud van de verplichte basisverzekering bij het merendeel van de zorgverzekeraars hetzelfde is. Dat geldt echter niet voor de verzekeringspremie. Deze kan dan ook behoorlijke verschillen vertonen. Volgens de verwachting van het kabinet zal de gemiddelde premie zorgverzekering 2021 per maand 122,75 euro bedragen. In vergelijking met het voorgaande jaar 2020 betekent dat een stijging van 59 euro op jaarbasis.

De algemene verwachting was dat ook de Coronacrisis een niet onbelangrijke impact zou gaan hebben op de hoogte van de zorgpremie. Die verwachting is (gelukkig) niet helemaal waarheid geworden. De impact op de premie door de Coronacrisis is dan ook beperkt gebleven tot slechts 1 euro. Dit gezegd hebbende is het wel zo dat de economische gevolgen van de Coronacrisis van invloed zullen zijn op de inkomensafhankelijke bijdrage die zal moeten worden betaald. Om het tekort weg te werken waar op moment van schrijven sprake van is zal de premie enigszins moeten stijgen. Per saldo is het effect van de Coronacrisis op de zorgpremie op dit vlak 5 euro.

Wat met het verplichte eigen risico voor 2021?

Elk jaar opnieuw wordt er ook een verplicht eigen risico bepaald voor de basisverzekering. In het jaar 2020 bedroeg het eigen risico 385 euro. Er werd in het regeerakkoord vastgelegd dat dit eigen risico tijdens de volledige kabinetsperiode ongewijzigd zal blijven. Dit betekent concreet dat er ook in het jaar 2021 geen stijging van het eigen risico zal worden doorgevoerd.

Hoeveel bedraagt de zorgtoeslag in het jaar 2021?

Tot slot kunnen we ook nog even kijken naar hoeveel de zorgtoeslag nu precies zal bedragen voor het jaar 2021. De zorgtoeslag is een (extra) bijdrage die moet worden betaald voor de zorgverzekering. De hoogte van deze zorgtoeslag is sterk afhankelijk van de inkomsten waarover u beschikt. De maximale zorgtoeslag die moet worden betaald voor een eenpersoonshuishouden kent voor het jaar 2021 een stijging met 44 euro. De maximale zorgtoeslag voor meerpersoonshuishoudens gaat uiteraard ook de hoogte in en kent over het jaar 2021 een stijging van 99 euro. Hoeveel zorgtoeslag u uiteindelijk zult moeten betalen is dus zoals reeds aangegeven volledig afhankelijk van uw inkomsten.