Er volgt nog een klap voor de pensioenfondsen in Nederland, want van de adviescommissie die geleidt wordt door oud minister Jeroen Dijsselbloem moeten de fondsen van lagere dekkingsgraden uitgaan. Dat betekent dat ze nog meer reserves moeten aanhouden en met andere formules moeten rekenen.

Risico van pensioen korting

Het risico dat er ondanks een reddingspoging van het kabinet met de pensioenplannen toch een pensioen korting aan komt is groot. Er wordt namelijk even onverwachts een schepje bovenop de reeds torenhoge eisen van de fondsen gedaan. Die misschien niets anders kunnen dan de kosten voor de werkende verhogen en de pensioenuitkeringen verminderen.

Reden van deze beslissing

De reden is dat deze commissie tot de conclusie is gekomen dat de pensioenfondsen uit zijn gegaan van te hoge rendements verwachtingen in de toekomst. Als die niet gehaald worden, dan gaan de rekenmodellen mis. Om dit te voorkomen, stellen ze nu dus strengere regels voor. Het lijkt er overigens wel op dat deze regels pas in 2021 in werking treden. Dat verzacht de pijn op korte termijn en geeft mogelijk wat fondsen lucht om toch nog een verhoging van de dekkingsgraad door te voeren.

Toekomst van het Nederlands pensioenstelsel

Met de huidige onderhandelingen, waarbij de vakbond FNV een cruciale rol lijkt te spelen, is het nog allerminst zeker welke kant het op gaat met ons pensioen. Het lijkt er zelfs op dat de stem van de 1 miljoen FNV leden gaat bepalen waar het pensioen van Nederland naartoe gaat. In feite kunnen ze twee dingen doen.

  1. Het huidige pensioenakkoord accepteren
  2. Het pensioenakkoord verwerpen

In het eerste geval is er niet zo veel aan de hand en gaan de voorgestelde plannen, waarschijnlijk door. Dat zal bij veel pensioenfondsen opluchting geven en duidelijkheid bij de Nederlanders. Wordt het plan verworpen dat is het hoogstens onduidelijk wat er dan gaat gebeuren. Want minister president Mark Rutten heeft namelijk al aangekondigd dat er geen tweede plan klaar ligt. Het is er dus op of eronder.

Pensioen

Pensioenvergelijken helpt

Wij helpen u graag bij lastige pensioen vraagstukken en financieel zaken die veel met het pensioen te maken hebben. Bijvoorbeeld: Lijfrente, AOV verzekeringen, Zzp pensioen, AOW en pensioen vergelijken.