De geruchten waren er al langer, maar de kans op dat een deel van de grotere pensioenfondsen hun pensioenen moeten korten wordt steeds groter. Dit heeft met name te maken met het feit dat de fondsen PFZW, ABP, PME en PMT een veel te lage dekkingsgraad hebben. Deze ligt op dit moment zo rond de 100% wat betekent dat elke euro die ze in bezit hebben gelijk staat aan een betalingsverplichting voor uitstaande pensioenen. Het probleem is echter dat 100% optisch goed lijkt, maar in de praktijk zeer onvoldoende. Zo moeten fondsen proberen tussen de 115% en 120% of hoger uit te komen. Op dit moment is het enige fonds dat dit kan waarmaken BPFbouw.

Korten terwijl de economie groei

Veel mensen vragen zich af waarom er toch zoveel problemen zijn en gekort zou moeten worden, dat terwijl de economie al een aantal jaren flink op stoom is. Een lastige vraag, met meerdere redenen. Ten eerste hebben de fondsen veel last van de lage rente, ze beleggen namelijk niet al hun vermogen, maar investeren ook op hele waarde vaste. Denk aan edelmetalen en leningingen aan landen. Hiermee groeit vermogen, maar wel erg langzaam. Vooral als ook de inflatie hoog is. De winst van de meeste fondsen moet dus eigenlijk komen uit meer risicovollere beleggingen zoals aandelen, investeringen en andere manieren. Als deze tegenvallen of toch langzamer gaan, dan dempt dat de groei. Het lijkt er dus ook op dat de investereingen van de afgelopen maanden niet heel rooskleurig uitpakken.

Kosten besparing

Los van de inkomsten, kunnen fondsen natuurlijk ook op hun kosten besparen. Dat kunnen besparingen zijn op eigen werkuitvoering, zoals pand, organisatie en middelen. Maar hier zich helaas niet het volume. Een korting op de pensioenen levert miljarden op en kan de dekkingsgraad ineens een aantal procentpunten laten stijgen. Het gevolg is echter wel dat de mensen die een pensioen krijgen dus veel minder krijgen dan gehoopt en deze rekening dus gepresenteerd krijgen. Dit laatste is met name aan de hand en komt door een eis van de Nederlandse Bank. De fondsen moeten namelijk een dekkingsgraad hebben na een bepaalde periode van 104%. Haal je dat, niet dan verplicht de wet dat er gekort wordt.