Het Corona-virus heeft niet alleen de mensen in de wereld in zijn greep, maar ook de financiele sector die veel van haar vermogen op de beurs belegd heeft. De ongekende klappen op de beurs hebben hun effecten op de dekkingsgraden van de pensioenfondsen. Op dit moment is het nog niet bekend hoeveel de dalingen zijn, de getallen van maart worden pas half april bekend gemaakt. Wel is te verwachten dat we een dieptepunt bij sommige fondsen gaan zien die we lang niet gezien hebben.

Pensioenkorting door Corona?

Het is goed denkbaar dat de effecten van het Corona virus een grote impact gaan hebben op de economie en daarmee ook de beleggingen van de penioenfondsen. Hoe beter die presteren, hoe stabieler het fonds en hoe hoger de uitkering kan zijn. Aan de andere kant hoe lager het fonds, hoe groter de kans op een lagere pensioenuitkering of een hogere bijdrage van de werkende. Alles valt en staat nu op steunpakketten die de overheid heeft afgekondigd. Wanneer die voorkomen dat werkende hun baan kwijt raaken en ondernemers met hun onderneming financieel het hoofd boven water kunnen houden. Dan zou er later dit jaar een flink herstel kunnen komen. Of dit ook gebeurt is moeilijk te voorspellen.

Corona raakt pensioenfondsen dubbel

Een ander probleem, wat wellicht een dubbel negatief effect kan hebben op onze Nederlandse pensioenfondsen is de wederom gedaalde rente. Overheden laten rentes dalen om de economie te stimuleren, maar pensioenfondsen hebben ook een groot deel van hun vermogen belegd in staatsobligaties en andere vormen van vermogen waar rentes op zit. Als die niet in waarde stijgen, wordt het nog moeilijker om rendement te behouden op een portefuille. Hiermee wordt ons stelsel dus dubbel aangevallen. Ons stelsel staat er overigens nog steeds sterk voor, maar de kans op een lagere terugkeer van de inleg is de afgelopen dagen steeds groter geworden. Komende weken zullen duidelijk worden, wat dit voor financiele gevolgen zal hebben voor pensioengerechtigden en pensioenspaarders. Bekijk de individuele situatie van ABP, PMT, PME, PFZW en BPFbouw.

Dekkingsgraad tot februari:

Dekkingsgraad Nederland