Een nieuw en verbeterd pensioensysteem

Het duurt even, maar dan heb je ook wat. Dat moeten de samenwerkende partners gedacht hebben. De sociale partners hebben een compromis bereikt met Minister Koolmees over een nieuw pensioenstelsel voor Nederland. Het nieuwe stelsel gaat zo tussen 2022 en 2026 in werking treden. Maar wat zijn nu de veranderingen?

Persoonlijke pensioen

De pensioenfondsen hebben al grote stappen gemaakt de afgelopen jaren in het beter inzichtelijk maken van het pensioen en de hoogte hiervan dat iemand opbouwt. Ook inschattingen over data waarop iemand met pensioen kan gaan horen hierbij. Het pensioen wordt verder ook persoonlijker en er wordt minder collectief belegd. Ook kan er risicovoller belegd worden.

Dekkingsgraden verdwijnen?

Een manier om snel te zien hoe een fonds ervoor staat is wel via de dekkingsgraad. Ofwel de berekening van het geld dat een fonds moet uitgeven voor de pensioenen delen door het geld in kas. Is deze hoger dan 100% dan is er meer in kans dan er uitgegeven moet worden, ligt deze lager dan is er te weinig in kas. Nu is het gerucht dat de dekkingsgraden verdwijnen, deze zullen dan door een nieuwe rekenmethode vervangen worden, aangezien zowel de overheid, werkgevers en werknemers toch nog steeds continu willen weten hoe de fondsen er financieel voor staan. Wij verwachten niet dat ze geheel gaan verdwijnen.

Rekenrente

De rekenrente gaat ook verdwijnen en wordt vervangen door een projectierendement. Een verwachting van de rendementen van de pensioenfondsen voor de toekomst. De rekenrente brengt nu namelijk veel pensioenfondsen in de problemen, omdat ze door te moeten voldoen aan strenge regels, meer geld in kas moeten houden dan ze willen. Of dit een verstandige beslissing is, moet blijken in de toekomst. Er is in ieder geval meer ruimte om slimmer te beleggen. De fondsen mogen risicovoller beleggen met inleg van jongere deelnemers. Waardoor de kans op hogere rendementen hoger is, de keerzijde is dat dit ook kan tegenvallen en dat daardoor ook het resultaat tegenvalt.

Pensioenkorting niet aan de orde

Door de komst van het nieuwe pensioenstelsel is een korting op de pensioenen voor 2021 voorkomen. De huidige regels worden namelijk met goedkeuring van Minister Koolmees versoepeld, waardoor er minder streng voldaan hoeft te worden aan geldenden regels, zoals het hebben van een bepaalde buffer. Fondsen die er niet lekker voor staan hoeven dus niet meer zoveel geld in kas te hebben als de regels van 2019. Of alle kortingen van de baan zijn is niet bekend, dat hangt af van het pensioenfonds. Indien een pensioenfonds minder dan 90% van de toekomstige uitbetalingen in kas heeft, zal er toch gekort moeten worden.

Weten hoe uw pensioenfonds ervoor staat. Bekijk hier de dekkingsgraden van:

ABP
PFZW
PMT
PME
BPFbouw